top of page
Cover for Wax (5).jpg

Body Wax

แว๊กซ์กำจัดขนบนร่างกาย ดูแลผิวคุณให้เนียนใส กำจัดขนถึงต้นตอ ทำให้ขนขึ้นใหม่ช้าลง และอ่อนนุ่มง่ายต่อการกำจัดขนในครั้งต่อไป

bottom of page